Skip to main content

Spaarkas

De spaarkas is een vereniging waar vaste gasten van ons café zich bij kunnen aansluiten. Je spaart wekelijks een bedrag, waarvan € 1,50 contributie wordt afgehouden. Hiervan wordt een jaarlijks uitstapje georganiseerd, een nieuwjaarsborrel en twee keer per jaar de borrel tijdens de spaarkaslichting. Het gespaarde bedrag wordt de vrijdag voor kermis en de vrijdag voor carnaval uitgekeerd, zodat je deze dagen onbezorgd kunt doorkomen.

Lid worden

Lid worden van de spaarkas is mogelijk door opgave bij De Kleine Winst. Het lidmaatschap geldt telkens voor de periode van carnaval tot Nederweert kermis en andersom.

Reglement

Hieronder volgt een verkorte weergave van het spaarkasreglement.

  1. Lid worden van de spaarkas van De Kleine Winst is mogelijk door opgave via spaarkas.de.kleine.winst@gmail.com en aan de bar bij De Kleine Winst. Het lidmaatschap geldt telkens voor de periode van carnaval tot Nederweert kermis en andersom. Tussentijds kun je je niet afmelden. Afmelden kan via de mail, waarna deze afmelding met ingang van de volgende periode geldt.
  2. Per week dient er minimaal € 1,50 gespaard te worden, dit is de contributie. Munten met een waarde van minder dan € 0,50 worden niet meegeteld.
  3. De contributie dient wekelijks voldaan te worden. Wanneer dit niet gebeurd volgt er een boete van € 0,50. Deze boetes worden samen met de vereiste contributie afgehaald van het gespaarde bedrag.
  4. Twee keer per jaar, met de carnaval en de kermis, wordt de spaarkas geleegd en het gespaarde bedrag uitgekeerd aan de spaarders. Deze lichting vindt altijd plaats tijdens een feestavond. In deze twee weken hoeft er niet gespaard te worden.
  5. Wanneer de spaarkascommissie het nodig acht, wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
  6. Mededelingen, over feestavonden en dergelijke, worden via de mail verzonden en kun je vinden op deze pagina.
  7. Ideeën voor feestavonden en uitstapjes kunnen bij de leden van de spaarkascommissie, aan de bar of via de mail, afgeleverd worden.